Det legges her ut dokumentasjon for høyforræderi av Storting og Regjering.
Høyforræderiet går på å blokkere for rettssikkerheten til befolkningen i forbindelse med saker hvor det offentlige har begått grove lovbrudd og overgrep mot befolkningen.

Samtidig settes rikets sikkerhet i fare, da undertrykte blokkeres slik at enste mulighet for å stanse overgrepene ligger i fysiske angrep.

Politiet er med på et spill, hvor landets innbyggere blir blokkert fra å få rettshjelp når det offentlige begår overgrep.
Dette er et grovt brudd på statsforvaltningen, da det fører Norge fra å være et demokrati, til å være et aristokrati hvor myndighetene undertrykker folket.
Vi vil viser til publiseringen  hos Samfunnet.org hvor man ser at PST blir kraftig konfrontert:
https://www.samfunnet.org/dokumentbase/21-ars-fengsel-for-a-sette-rikets-fred-i-fare/

Dokumentasjonen under som kan lastes ned som PDF, viser alvorlighetsgraden av at landets ledende politiske partier fortsatt velger å blokkere for full granskning.
Eneste mulighet som undertrykte har når det offentlige blokkerer slik de gjør, blir jo nettopp et opprør.
Det de gjør er å beskytte seg bak en fasade som ignorerer alle henvendelser fra folket, og hvor det ikke er mulig å få beskyttelse av politiet når det offentlige begår lovbrudd!

Kravet som ble stilt gikk på  full granskning av politiet, rettssystemet, de offentlige etater og politiske partier.
Dette nektet partiene og PST på tross av at det ble stilt ultimatum med bakgrunn i straffelovens paragraf 19 som går på selvtekt og det at man kan bryte loven for å stanse lovbrudd. Regjering og stortingspartiene valgte heller å risikere borgerkrig, fremfor å sørge for at rettsstaten skulle fungere ved å akseptere at kommisjonæren for menneskerettigheter skulle granske det offentlige. Videre gjorde ikke PST noe for å sikre landets fred og sikkerhet.

For PST ville det tatt noen få timer i å avklare at det er begått justismord mot Ingar Andresen som stilte kravet og ga ultimatumet.
PST gjør slik resten av systemet har gjort og ignorer hele henvendelsen. Denne publiseringen gjøres for å få en slutt på overgrepet på fredelig vis!

NEI TIL ARISTOKRATI!

Vi oppfordrer alle til å stemme på partier som går inn for en full granskning av de politiske partier som i dag sitter i storting og regjering.
Dersom man ikke får gjennomslag politisk for en full granskning vil Norge raskt ende opp med å bli et krigsherjet land.
De eneste som er tjent med at undertrykkelsen får fortsette er disse personene som blokkerer for rettssikkerheten til folket!
Våre politikere beskytter hverandre i et eget maktspill hvor de har sørget for å bli beskyttet for overgrep mot befolkningen, samtidig med at de beskytter politiet og andre offentlige instanser.

Dette kalles aristokrati og  er et alvorlig brudd på statsforvaltningen og vår Grunnlov som stadfester at Norge skal være et demokrati hvor menneskerettighetene skal følges.

I et demokrati skal det være null-toleranse for overgrep  mot befolkningen.
Likevel velger Statsminister Erna Solberg og hennes regjering alle forsøk på å få etterforsket forholdene.

Media har blitt truet med økonomiske konsekvenser og nekter å gjøre mediedekning.
På tross av at henvendelsene rundt kravene også gikk til VG, Dagbladet og NRK, er det ingen av de som har gjort noe.
Dette er nøyaktig slik media opptrer når man henvender seg til de om overgrep av det offentlige.
Kjenner man ingen i systemet, blir man blokkert.

At kommisjonæren for menneskerettigheter skulle undersøke landets media, var også en del av kravet!
At dette som er skrevet her og ellers ikke kommer frem i media, er fordi landets politiske partier kanaliserer enormt med penger inn i media.
Dette går på alt fra lovgivning om tinglysning av stillinger i aviser, til betaling for parti annonser.
Pressestøtten er kun en liten bit av det media er redd for å tape!

Vi ber derfor om at alle norske statsborgere sørger for å spre dette innholdet, slik at man kan få en opprydning på fredelig vis!

Norge er ikke tjent med at undertrykte må benytte symbolangrep i kombinasjon med straffelovens paragraf 19 om selvtekt.
Hjelp oss å spre innholdet slik at man kan få en fredelig løsning!